Similar regions between promoters of ylaH

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CAACGACCTTGTTGTTAACGTCAGCAAAATGAAACAGCAAACAAACGTCCGTTCTGCGAC hal .AACGACCTTACCGTTAATATTACGAAAATGAAACAGCAAACTAACGTTCGTTCGGCTAC ste ........................................ACCAACATGCGTTCATCGAC -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAAGGATCAGACAACTACAATTAAAAAAGCGCGCATCATGTCTCTTGAGGAGTCTCTAGA hal AAAAGAACATACAGTGACGATGAAAAAGCCACGTATTATGACGCTTGAGGAAGCTTTGGA ste GAAAGAACAGACGGTGACGATGAAAAAGCCGCGTCTGTTGACGCTTGAAGAAGCGCTCGA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GTACTTAAACGAAGATGAATATTGTGAAGTAACACCTGAATCCATCCGTTTAAGAAAGAA hal ATATTTGAATGACGATGAGTATTGTGAAATCACTCCTGAAGCGATCCGCCTTCGCAAGAA ste GTATTTGAATGATGATGAATATTGTGAAGTGACGCCAGCCTCGATCCGGTTGCGCAAAAA -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GATCCTCAATAAGAACGAACGTGAAAAAGCAGCTAAAAAGAAAAAAACAGCAGGATTGTC hal GATTTT-AGTAAAAACGGA-GCGGGAGCG-AGCTGAAAAGAGA................. ste AATCTTGAATAAAAGCGAGCGTGAAAAGGCGGGGAAGAAAAAGAAAGCGG.......... -120 -110 -100 -90 -80 -70 >>>> sub TTAATCTCGTGCAGAATTTGAAAAGATAGAACCCGTACGTTTACAGGGGAGGGAATCTTT hal ............................................................ ste ............................................................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...