Similar regions between promoters of ylaN

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAATGTACAATGCAAGCGGGGAATTCGCAATTAAGGTCGGAATTCCTGCGAAAAGCGGCG hal ......ACAATGCCTCAGGCGAATTCGCCATCCGTGTGGGCATTCCAGCAAAAAGCGGAG ste ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TATCCGGCGGGATAATGGGCATTTCGCCTTACGATTTCGGGATCGGCATATTCGGCCCCG hal TATCTGGTGCAATACTTGCATTGGTCCCGAATAAGTATGGAATTGCCGTTTACAGTCCTG ste .....................TTTCACGTTAAGATGT.....TCTGCATGTTCCCACCGT -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CATTAGACGAAAAAGGGAACAGCATTGCAGGTGTAAAGCTTTTGGAAATAATGTCTGAGA hal CACTAGACGAGAAAGGAAATAGTCTAGCTGGAATTAAATTACTAGAAACGCTCTCTT-GC ste TTTTAGTATAATAA..............AGATGTAAAG.................TAAGA -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>> sub TGTACAGGCTG-AGTATTTTTTAATTTATGTCATATGCTTAAATCCTCTTGCATTTTCTG hal CGTGAAGAATGGAGTATTTTTTGAAT.................................. ste TGTAAAG....................................TCAACTTGCAAAATGGC -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TTGATACCCTTTATGATAAATAGAAGAATTAGGTACTCGCCTGGGGAACGGAGGGATACT hal ......................GAATAAGTATGGAATTGCC................... ste TTGTTTCACGTTAAGATGTAAAGAAGGATAGGGGA--------GAGAACGGAGGGAT... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub T hal . ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...