Similar regions between promoters of ylbB

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub AGGTAAAACGTACCCTCAATCGTCGAAAACTTCTTGTCATAGGTGACTCTCTCGTAATCC hal ....................................TCAAATGTCACTCGTTCATAATCC ste ..GGAAATCATCCCCTCATT................TCGTATGTGACCCGTTCATAATCC -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub CATTGACCCGCTCTGATAA-GACCTTTGCTTTC-CATTAAGTCGTCTAGCCAGCTGAGCT hal CATTGACCAGCATGTATAAAGCCCGCTGATTCAGCAGCATGACG-CAAGCTTTCAAATCG ste CATTGCGCCGCGCGGACAA-AACCGTGGCGCTC-CATAATGTCATCAAGGTGGGACAGTT -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< << sub CAGCCTTAACCCCTTCAAGTCCGCTTTCAGTAAACTTCAAC-ACTGACC-CCTCCTTATA hal TA-CTTCGCGTCCTTCAAACTGAAACTGTTCAAATTTCACGTAAAGTCCTCCTTTTTAAC ste CGACCGTCTGATTTTCCAGTCCAGTATTTTCAAACTTCATC-T-TTCTT-CCTCCTAACA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub AAAATTACC---TTTCCTGAC--AATCATAGTATGAAAGCGTTAAACTTT-CAATGAATC hal AACATGACCAGATTTCCTCATCTAATGATAGTATGAATACGCTTAAGATG-CAACGGAT. ste ACA.....................ATAATAGTACGAAAACGGTTTGCTTTTCAACGAATT -120 -110 -100 -90 -80 sub TTCTTCTTTTGAAAGTATGCAAAAATTAAATTTTGACGACAATAGCACTAGACTAAAGGA hal ..........GTATGTATGAAAAACAATCGTTGTGCAAACAGTAACATTGAACCAA.... ste GTTTGCCATTG................................................. -70 -60 -50 -40 -30 -20 sub GGTTAAACGG hal .......... ste .......... -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...