Similar regions between promoters of ylbG

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GACTATAGAGAAATATCCCGGAAAATGAGGGAGATCAAACGTGAGCTGGACCTGAACGAT hal .ATTATACAAAAACATTCAGCA...................................... ste ......................AAGTGCGCGAAGCGAAGCGGGAGCTCGATTTGCATGAG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAGGTGGCTGACTTCAAGAGAGCTGAAAATGAGCTCCAGTCCATTCTTGATGAGGTCAGC hal ....TAGCTCATTTCGTGAAAGCGG.............GTCCATCCTTTA.......... ste ACGGTCGCCGCCTTTAAGGAGGCGGAGAAGGCGATGCAAGAGTTGCTTGATGAGATCAGC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GTTGAGATTGGGACAGCTGTTTCGGAGCATGTGAAAGTTCCGACTGGGAACCCTTATTTT hal ............................................................ ste GTGCTGATCGGCAAAGCGGTGTCCGAACATGTGAAAGTGCCGACCGGAAATCCGTACTTT -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GACGGTTTGTCTTCATGCGGA---GGCGGCTGCGGTTCAGGCGGAAGCTGCGGATGTAAA hal GACGGATTGTTT....................................TGCGGCTCGAAA ste ------TTGTCGGCAGGCTGTTCCGGTGGCTGCGGGGCGGGCGGAAGCTGCGGCTG.... -120 -110 -100 -90 -80 -70 >>>>>>>>> sub GTGTCCTGACGAGACTGGCCGTCTCGTCTTTTACATATAAGAGAAAACAGGCAGGTGATT hal G..........AGTCCGGCCGCTTC--CTTTAACAAAT...................... ste ............................................................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GTA hal ... ste ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...