Similar regions between promoters of ylbI

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTGGAGCTTACAAAACATGCACAGGTATACCGCAATGATGCGGAACGTGCTTTGCACGCT hal ...............CGTGCAGAAGTTTACCGCAATGATGCAAAGCGTGCGCTGCAAGTA ste .....GCTTGAGAAGCGGGCGGAAATTTACTGCAACGACGCCGAGCGGGCGCTGAAGGCG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCTGCTAAAAGAGAAACCGGCTTTCGCGGAATTTTTCTCGATCCGCCGTATAAGGAACAA hal CTAACGAAGCGGGGCATTGTCTTTGCCTATGTATTTTTAGATCCACCTTATGCGAAGCAG ste GTAGCGAAGCGCGGCCTCCGCTTTGCGGTTATTTTCCTTGATCCGCCGTACAAAGAGAAA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAGCTGAAAGCACTTTTAACTTTGATTGACGAATATCAAATGCTGGAAGAAGACGGCTTT hal ACGATCAAAAATGATCTGGCGATTCTTGCAAACCATGGGCTTTTAGAAGAGGGCGGAGTG ste CAGTGGCCGACGTTGCTGTCGTCGATCGTCGAGCGTCAGTTGCTGGAACCGCACGGCGTC -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>> sub ATCGTCGCTGAGCATGACAGAGAGGTCGAGCTTCCCGAAACCGTAGAG-ATCTTGTGATG hal GTCGTCTGTGAGCATGACCGGGATACGATGCTACCTGATCAAATTGAGTATGCGGTCAAG ste GTCGTCGCTGAACACTCGGCGGAGGCGGAGCTGCCGGAGGAGGTCGGC-GGCCTGACACG -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ACAAGAAAAG-AAACCTATGGGTTAACAGGTGTAGCGATTTATAAAAAGAGGGGGTAGTG hal CATAAAGAAG-AAACCTATGGTGACACAATGATTACAATATATAA............... ste ATGGAAGCGGGAAACATACGGTATCACCGGTGTGACGATTTATAGATGGGAAGGGGATGG -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AG hal .. ste A. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...