Similar regions between promoters of ylbK

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub CCACATAGACAGCCCGGTTTTAGAGGCTTCGAATGAGGCCTGTGGATGTGAGATGACAGT hal CCACATGGTAAGCCCTCTGGTTGAGGCTTCGAGTGCTTCTTTTGGAAAAATCATTAAGGA ste CCACATATTTAAACCGCGAATGGACGCTTCAAGCGACTGTTTTGGATAGCAAATGA.... -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub CGCTGTTAAAAAAAGAAAAAACGAGGCAATCAAAAGTGTATTAATCTTCGACAAGTTCAT hal GGCTGCTAAGCAAGTAATCATGACAGCGATGAGAAACGTTCGAAT-TTTGGCGATTTCAG ste .......AAAAACGGCAAAAGCGATGGAA...AAAGCGGATAGCGCTGCGACAA.TTCAC -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub TCTTACCTCCCCGATGCTAAAAATGCCCAATGACATGTATATCATGATAAAATAATGTAT hal TCATAACATCC.......AAAGATTCTCACTTAAATATA..................... ste TTTTTCCCCCCC......AAAAACGGCAAAAGCGATGGAAA.....ATAACCTAATATAC -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub GATGTAAAACGGCCAAGCAGTACCTGTCCTCTTGATTCTTTGTACTAATATACGAGCATA hal ...........................................ACTTAAATATACGTATA ste GA...AAAACGGCAAA............................CTAATATACGAGCATA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GGGGTTCAGTTTAGACCATAGAATTCGGTATACAGGGAATTCAGGCAGGAGGTTAACGCT hal CAAGCTTCATTTAGACCATA........................................ ste GGGGGGCGTTTTAGACCATAAGAT.................................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...