Similar regions between promoters of ylbO

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTAAAATGAAGAAAAGATTGCGCCGTACACATTTCAAACTTAATGTACCTGGTATGACAG hal ......................................................TGACAG ste ..AAAATGGCGAACAGCTTG........................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AATGTCCGTCATGCGGAGAGATGAAGTTGTCTCACCGTGTATGCAAAGCATGCGGATCAT hal AATCTC..................AGTTGTGGGAGCGAG-ATGCCCACCATG........ ste ..TTTCCGTCTTGCAGGCATATAAGG...............................CAT -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]]]]]]]]]]]]]]]]] sub ACAACGGCAAAGACATAAATGTAAAAAGTAACTAATGAGAAAAGCGCAGGGTGAAAGCCC hal ......GTAAGGGCATAAGTATTAGAAGAAGCTGAA-AAATAAGAGGAGGG....ATCCC ste ATAATGACAAAG.......TGTAAGAAGTAATT...............GCGTGAACGGCT -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]] sub TGCGCTTTT--TCTTTTTCTCTTCCTGTCAGCTTGCGGAAAATTTGTGAGTGCAAATAGT hal TCCTCTTCTAATCTTTATCTGATCATG........................GAAGAAAGT ste GGCGCCTTA--T...............................................T -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CTATCTAATCTATTACCGGCATATGTATGAGATAAATAAGCTGACATGGAGGGAGATTGA hal CTATCTTTTCTAGTAAGGGCATAAGTATTAGA---AGAAGCTGAAA.............. ste CTACCGTTTCTACTAGCCGCATACATATAATGACAAAGCGGCGATAAGGGGGGA...... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AT hal .. ste .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...