Similar regions between promoters of ylmA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTGAACGATAGGGAAAAAATGATTTTGAGAAAGCGATTCTTCCAAGGGAAAACCCAAATG hal .....................ATTTTTTGAAAGCAA........................ ste ...AAGGGGAGAGGAACAATGA...................................... -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAAGTCGCCGAGGAAATCGGA-ATTTCTCAAGCGCAGGTGTCCAGACTTGAAAAAGCGGC hal ............................................................ ste ....TCTCCGGCGACAACGCACATTTTTCA.............................. -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TATCAAACAAATGAATAAAAATATTCATCAATAATGAAAAGCCTTTAAAACGATGTTGTT hal ..........................................................TT ste .........................CATCATTATGGAAA...............GTTGTT -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TTAAAGGCTTTTCTATTGATTATGGATGGTTTACGTTT-TGGAAAAAGTAAGGTATCCTA hal TCAATGGTTCATGGACGAATTATTGAAGCGGTACGATG-AAGAGCTAGTTCGTGGATTTG ste TGAACAGC......ATTGAATATCGCTGTTTTGTATTCCTACAAAAAG............ -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GTTCGTACAAAGTTTTATGAAAATTAAAACAATTATAAAAGGCAATAAAGAGGAGGACCA hal CATGGGACAA--TTTTTTGAAAGCAACACCGATT.......................... ste ..........AGTTGTTTGAACAGCAAGAGAA............................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub CG hal .. ste .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...