Similar regions between promoters of ylmC

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAGTGAAACGGGAGTGTCCAATTA--TTGACGTTTCTCAATCAGTTACAGATGGCGGATG hal ............................................TTCGAGAGGCCGAACG ste .....AAATGGAAGTGGCCGAGGAAATCGGCATTTCCCAAGC.................. -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCTGTATGATGCCGGTATTCCATGCGTAATATACGGTCCTGGAGATCTGCACAATGCACA hal GCATTATCAT.................................................. ste .......................GCGTCATATA........................... -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTCTGTGAACGAGAAGGTATCGATTGAGCAGCTAGTAGAGTATACAAAAATTATACTCGA hal .....................GGTTGAGCATGTGGAAAAGCAAGAAAAGA.......... ste ............GAAGGAAGGGCTTCGGCGGTTGAATGAGCGGGAAAAAATGATCATC.. -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> sub TTTTATCATCAGCTGGTGCAGCCGGAA-AAAAGAACAATGACATGAAAATTTCTTCTTGC hal ........TGAGCATGTGGAAAAGCAAGAAAAGAACGATGTCACGA.............. ste .........CTGCAGGTGCAGCC.....AAATGAATAAAAACATCCAAGTGTGA-CAGGC -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TGACAAGGTTCAGCCTGCCCGTTCATATACTTGAACAAAAGGACGGAAAAAGGACGTGAT hal ...................CGATCATATAATTGAA.......AAGGGATAAGGACG.... ste TG--CAGGTGCAGCCT......TCATATAGATGAAAAAGAGGGAGAGGAAAGG....... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GGA hal ... ste ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...