Similar regions between promoters of yloI

>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGAGGTTGAATAATCAATGTTAGATCCGTCAATTGATTCTTTAATGAATAAATTAGATTC hal ...GGCTCTACAATAAATGTTGG.........TTAATTATGGAAGGATTAAAGAATACGA ste GGGGGTGGAATGA-CGATGCTGTATCCTTCCATCGATTTGCTGATGCAAAAAGTCGATTC -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAAATATACGCTGGTGACTGTTTCTGCGAGACGTGCCCGTGAAATGCAAATCAAAAAAGA hal AAAA.............................................ATTAAAGAATA ste GAAATACAAGCTCGTCACGGTGGTGGCCAAACGGGCGCGCGAGTTGCAGGACGGTGCGGA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CCAAATGATTGAACATACGATTTCACACAAATATGTAGGCAAAGCTTTAGAAGAAATTGA hal CGAAA.........ATACTGTCAAACACTTATTTTTAGG----GCTCTACAATAAAT... ste GCTGATGGTGAAAAAGCCGGTGTCGAAAAAATTTGTCGGCCAGGCGCTCGAGGAAATCGC -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]]]]]]]]] sub TGCAGGCCTGCTTTCGTTTGAAAAGGAAGACCGCGAATAGTAGCACAAGTAGCAACCTAT hal ......................................AGTAGGACA---GGCAACCTAT ste TGG---------------TGACAAGGTCGAATTAGTGGAGGAGGAAAAATAACAACCTAG -120 -110 -100 -90 -80 -70 ]]]]]] ]]]]]]]] sub --ATCATG---TAGGTTGTTATTTTTTTCCGTGCGGTTTTGTAAAGTGCAGAGGGGGAGA hal CCATTATGGCTTAGGTTGTTTTCTTATACTGTGCGATTTGGTGATGAGCCAAGCG..... ste --CTT------TAGGTTGTTATTTTTTTCAATG.................GAGGAGGAAA -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub ATTCA hal ..... ste AATAA -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...