Similar regions between promoters of yloW

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGAGAAGATGATGAAATCGTGACCATTCTATATGGTGAGGATGCGTCTCAGGAAGAAGCT hal ............GAAATTGTCACGGTCATTCAAGGTGCAGATGCGACGAATGAACAGACG ste ...GAAGAAAGCGAAATCGTGACCATTTTGTACGGCGAAGACGCAACGGAGATCGATGTG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAGCAGCTTGAAGCGTTTCTCAGTGAAAAGTACGAGGAGATTGAGGTTGAGATCCACAAT hal GAAGAACTTATTCAATTTATTGAGCAATCGTATCCAGAAGTTGAAGTAGATGAACAAATT ste GAAACAGTCGTTGCCTATTTGGAAACGAAACATGACGGGGTCGAAGTGGAAGTGCATAAC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGGAAACAGCCTCTGTATTCGTATATAGTTTCAGCAGAATAGAAGGGCAATTTGCCCTTC hal GGTGATCAACCGCTGTATGCTTACTTGTTTGCTGTTGAATAAA................. ste GGAAAGCAGCCGCTGTATCCATTCATCATTTCCGTCGAATA..............CATTC -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TATTCTTATGTCTGCTTTTAAGTGCGGCAGCGCTGTAACGCGCCCGCTTGCCATTTTATA hal ............................................................ ste CCTTCTATTTTCTTATTTT...........CGCCGTAACGAAGCGGCT..CCATTTTGTA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TCTGATCAATTAGTCTAGAAGCAAAGCGCTAATAAGCTCTGGTTCATAAGGAGGAATAGC hal ..TGAGCAAATGATAGATGAGGACAGCG............GGTTGAAAGGGAGGCACAGC ste .................................................GGAGGAATAGC -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...