Similar regions between promoters of ylpC

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGGAAAAAACAAAGCGGAATGCCGGAATTTAAAGTGGCGGACATGGTTCATGATTACAGA hal .GAAAAAAACAAGGCTTAAT...................GATGTGGTTCATGATTACCGA ste ............AGCAGAAAGCCGGGATCCACAGCGGCCGACA................. -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCGCTTGAAACGGCAAGGCAGGATGCTGCGAATCTTGTGGCTTCTGACGCGTTCTGGAAG hal GCACTCGAAACGGCTAGACAAGATGCAGCTACACTTGTGAACAGTAAAACTTTTTGGTCA ste ...............AGGGAGGAGGCGGC..........................GGATG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAGCCGGAATACGCTGTGTTAAGAGATGAATTGCTGAAGAGCGGAGTAATGGACGGGGAA hal GATCCGAAATACCGTGAGCTTGTCACCTATTTGCAGGCCGAGGGTGTTTTGGATGGAGAG ste GAGCAGAAAGCCGTT................................AATAGACAGGGA. -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>> sub AAATTAAGCTGAGTATCAGAAGTTTTTGGTGTTCAGCCAGAAACAATCGTTGCATTCCAA hal AAGCT----TGACTAA---AACTTGTTGAA--------AAAAACAAGGCTT--------- ste .................................................TTGCATTTCGT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TCTATGAAATTATATACTACTATTAGTACCTAGTCTTAATTGTCCGGATGGTGTTTAGAT hal -------AATTATATACTACTCTTAGTACCTAGTCATA......CCGAGGGTGTTTTG.. ste TTTTTGATATTATATATTACTTTTAGTACCTAGTCATAAAA--TCGGACGGTGT...... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...