Similar regions between promoters of ymfB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GTCTTATCGTACAGGCTACTGAGCTTGTACGGTCCATCGTGACAGAAGCGACTGAAACAT hal ...........................................AGAAGCGAATGAA.... ste .....ATCGTACATGCT...................................TGAATCGT -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CAAATGT---CGAATGGTCAACGCTGAAGCAGGCAATG--CGGGATGCTTTGAACCAATT hal .AAATGTGAACGAATGGTCTTCATTGAA--AAGCAATGTTCGTGAAGTCCTCAGTCGGTT ste ACATGCT---TGAATGGTCGTCGTTGAAAGCGAACATC--CGTGAAGCGTTAAGCCAGTT -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CCTTTATGAAAAAACGAAACGTAAACCGATGATCATCCCAATTATTATGGAAGTATAATG hal TTTGTTTGAAAAAACAAAGCGTCGGCCAATGATTTTACCAATTATTATGGAAGTATAAAA ste TTTATTTGAAAAAACGAAGCGCAGACCAATGATTTTGCCTATTATTATGGAAGTATAATG -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub ACTGACTAAAGACCGGAGCTGCTCCGGTCTTTATTTTTTGTCCTTCAAGCCGGGATTGAA hal ATGAACT--AGTCAGGGATTCCTGACTAGTTTTTTGCTTCTGAGAAATATCGCTGTCGCA ste .......................CCGGCATTTTTCTTTTTTCTTTC.............. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TGAAGTATCTTCGTTCA--TAATACAAAGAGAAAC-TCGGAAAGGATGAAAGCGAGATGG hal TGAAATGACCTCTTGCCGTTTATACTAACACCACG-ATGAAAAGGAGGA........... ste .....................ATACTAAGCGTATGATCGACAAGAAAGGAGACGAAATGG -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub ATCATCGT hal ........ ste AT...... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...