Similar regions between promoters of ymfG

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGCGTTCATACTTGGATGAGCTGTACGGCACGTCAGTATCGGCTGATCTTACGAAAAAAG hal .....................................ATCGGATGATC............ ste TGCGCACCTACTTGGATGAACTGTATGGGGCGACGCTGAACGTCGATTTAACGAAAAAAG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAGAGCGGCATGTCATTACGTTCAGGCTTGAAATCCCGAATGAAAAATATTTAAAAGACC hal ...............TTACGTTCCACGTTGTAA....GAAGGCATAACCTAAAGAAAACG ste GCGAACATCATATCATGACGATTCGCATCGATGTCGCCAATGAACGATTTTTGCCGGAGC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAACGCCGCTTCTCGAGAAAGGGCTCCAGCTTCTCGCAGAACTCGTCTTTTCACCTGCTT hal TATCGACTTTTC..GAGACAGGGCTCC...............TCGACTTTTC........ ste AAACGCCGCTTCTTGCGAAAGCGTTTCAGTTCTTGGCCGATCTTCTGTTCCGCCCGGCGC -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGGAGGGAGAC--GCTTTTCAGTCACAATATGTGGCTCAAGTAAAAACGGACGCTTAAGC hal .....................................................CTTAAAC ste TTGATGGCGGCCGGTTTGTCACTGACATTGTTGAGC---AGGAAAAGCGGGCGCTCCGTC -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AAAGAATCCAAGCCGTCTATGATGATAAAATGCGTTATTCGAATTTAAGGCTGATACAGG hal AGATGCACTATGACCAATATGAT............TCTTAGAATGTGAAGCAGAGACAGG ste AACGCATTCAGGCGGTGTATGATGACAAAATGCGCTATGCGAACATGCGCCTTGTAGAAG -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AA hal .. ste AA -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...