Similar regions between promoters of ymfH

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGATTATTGCTGAGCAATTCCAGGCAATGAA-AAATGGCGATTTCAGTGAGCAGGATATA hal CCATTATTAAAGAACAGCTCGAAGAAATGAA-AAACGGTCGTTTTACGGATAAAGAGCTT ste ..........................ATGAAGAAATGGCGATTTCACAGATGAAGAAATG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCACAGACAAAGGCCGTTATTCGAAATCAAGTGCTGGAAACGATTGATACAGCATTCGGT hal GAGCAAACGAGAGCCATGCTAAAAAATCAATTGTTAGAAACGGCTGACGTTCCTAGGGGT ste GCGCAGACGAAAGCGGTCATCCGCAACCAGCTGCTTGAGACGCTCGATACGCCGCGCGGG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> sub TTATCTGACTTTTTATATCAGCAGGCCGCTGCTCAAGTCGAGATT--CCTATCGAAGACT hal CAAATTGAAGTGATGTATCATAATATCGTCAGTAATCATGAGCGA--ACGTTGGAGAAGT ste CTTGTGGAGGTGTTGTACCATAACGTCGT--CTCAACGCGAAAGCGCCCGATCGATGAAT -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTCTTGCCAATATTGAGCATGTCACAAAAGATTCAGCTTGATACGACTTATTTCTTAAAA hal GGCTTGCCGAAATCGATGCGATTACGAAGGA.....CTGGATACCATTTATTTCTTGAAA ste GGATTGCCGGCACCGATCAAGTGAC................................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GGGACGGAGGGTGCATCTTGATCAAACCAATCGAATATGAACAGCTTCAGGAGACGCTGT hal GGGGAGGAG.....AGCTTGAGCAAACGA.......ATAAAGAGCTTGAGCAAACG.... ste .......AAGGTGGAGCTTGAT.................ACCAGCTGCTTGAGACGCTCG -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub ATC hal ... ste AT. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...