Similar regions between promoters of ymfI

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGTGAACTGATTACTGCTGAAAAGATTGAACTTGCCAGAAAGAAAAAGATCGGCACATTC hal .......TGATCATTTCCAAAAAGA...AACGAGTCATTAAAAAGAAAATTGGCGGATTT ste ..................GAAGAGTTTGAACGGGTGAAAAAGAAAAAAATCGGCGCCTTT -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTAAAAGCGCTGAATTCCCCTGAATACATCGCCAATCAATTTACCCGTTATGCGTTCTTG hal TTACGCTCCCTTAATTCACCTGAGTTCATTGCCAACCAATTTACACGTTATGAATTCAAT ste TTGCGCGCGCTCAACTCGCCGGAATACATCGCCAACCAGTTTACGCGCTACGCGTTTTAC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GATATGAGCCTGTTTGATGTCGTAACGGTACTCGAGCAGATTACCCTCGAGGATGTCCAG hal AAAATGAACTTGTTTGATGTTGTTCCTACGTTGGAATCCTTAACGGTAGAGAAGCTAACC ste GGATCCAACTTGTTTGACATTTTGCCGGCGCTTTCATCCCTTGCCATGGACGATATCGCG -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AACGTAATACAAGAGGAAATCGCTGCAGACAGACTGACTGTCTGCAAGGTTGTTCCTAAA hal GACATTTTACATGATCATTTCCAAAAAGAGCGTTTCACCGTTTGCCAAGTGAAGCCAGAA ste GCGGTTGCCTCTTCTTGCTTCCGCGATTCGCAAATCGCGGTTTGCGAAGTCGTTCCAAAA -120 -110 -100 -90 -80 -70 >>>>>> sub TCATAAACAAAACATCCCTCCAGTGTGAGGGGTGTTTTTCTGCGGAAAGAAGGAAAGAGG hal GGATA....................................................... ste GGGCAAT-AAGGCATCCTTCC--TGAGAAGGATGCTTTTTTGCGGCAAAAAGGAGAG... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...