Similar regions between promoters of ymfJ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAGCGGAATCAGAGTAAACGCCGTAGCGCCGGGTGCAGTTGATACAAATATGATGAATCA hal ................AACGGTGTGGCTCCAGGAGCGATTAACACTTCCATGCTTTCAAG ste AAGCGGCATTCGCGTCAACGCTGTTGCACCGGGGGCGATTGATACCGATATGCTGCGGGT -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATTTACCCCGGCTGAAAAAGAAGAGATCGCTGATGAGATTCCGATCGGCCGGCTGGGCCG hal CTATACGGAGGAGGAAGTTTTAGCTCTTACAGAAGAAATCCCAGCAGGCCGACTAGGAAC ste GTTTCGTCCTGAGGAGCTGGAAGCGCTCACTGACGAAATTCCAGCCGGCCGGCTCGGCAC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GACGCAAGAAATTGCGGATGCAACAGCTTTTCTCCTGTCTGAAAAAGCGTCATATATCAC hal TCCAATGGAAGTCGCTGAAACCGTCGCGTTCTTATGCTCAGAGCGTGCGACTTACATTCA ste CCCGGATGAGGTGGCGGAAACGGTGGCGTTTTTGCTGTCTGATGCCGCTTCGTATATCAC -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGGCCAAATTCTGTCGGTGAATGGCGGCTGGCACTGCTGATCCGAAAATATTCGGTGTAT hal TGGCCACGTATTGTCCGTAAATGGCGGCTGGTATTGTTAAT.......TGTTTTGTGTAT ste CGGCCAAGTCATTTCCGTCAACGGCGGCTGGTATTGTTGAACGTATATTTTCCGGTGTAT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AGTTTCTCTTGCGAAGGACACAATAATCTTGTAACTTCACATGAAATGGAGGAAACAAGC hal ATTTTCCACCCTCTTTGGCACACTAATCACG-AAATTGATATTTGA-GGAGGGTACAA.. ste ATTTTCCGGTTCGGCAGGCAAACTATCCTTGAAACAT....................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...