Similar regions between promoters of ymfK

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGCGACAGAAATCGGCAGCTACTTGGCTAATGAAGTGGAATCTAAGAACGAGCAGGAAAA hal ...GACAGAAATC..........TGGATAATAGGGAGGAATTT................. ste ........AAATCGGGGATTATTTGGCGAAACACGTCGACCCGAAAAACCCGGAAGAACG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGTGCTGGCAGATCTTTGGAGTGTAGCATCAAAAGATGAACAGCACGCCATTGCCAATAT hal .......................................ACAGAAATCCCTTTTCAATAA ste GGTGCTCGCTGATCTTTGGAGCGTTGCGGATGAAAAAGAGCAGCACGCCCTTGCCAACAT -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]]]]]]]]]]]]]]]]] sub GATGGTTAAGCTTGTTGAAAATAACAGCACTCACTAGG-AAGAGAGGGGATTTTTCCTCT hal G......................................AATAGGGAGGAATTTTCCTTT ste GATGGTCAAGCTGGTCCAAC--AAAAATAATCACCCGGTAAAAGAGAGGGGCCTCCCTCT -180 -170 -160 -150 -140 -130 ] sub CTTTTTTATGTTTTCCTCATCACAGCAACATTCTTCTTTCTAATTAGAGAAAAATGCTTT hal CT.................................CTTTTCAATAAGTAGAAAATGAATT ste CTTTTTTCT-TCCTCCTTTTC--GGTTGCTTTTCCATTTATAATTATAGTAGTATG.... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ATGATAAAGGAAGGTAAAATTTTGCCACAATGAAGGGGGTATATCATTTGGCAAAGCTCG hal ATTATAAAGGTTAGTTAACATTTGTTAGAAAGTAG......................... ste ATGAAAAAGAGCAGCACGCCCTTGCCAACATGATGG......ATTATTTGGCGAAACACG -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub A hal . ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...