Similar regions between promoters of ymfM

>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CAACACGAAGAGGGTCA--GAACGCCATCTCCAGCTGGTCCGAGGAAATCATGCGGCTGC hal ....ACGATGAGAGCTAATGAAAAGCATCGCATGCTTGTTCGCG-ACATTATGAGATTGC ste .........GCGGGAAC--GAGCAGCACTGGCAGCTCATCCGTG-AGCTCATGCGCCTTG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTGCAACAAAAGTGGTGGAGCATCCGGACATATTCGTTCAAAATACAGAGTATACACTAG hal CAGCTGTAAAGGTAGTGGAACACCCAGATATTTTTATTCGTGAAACAGAATACGAACTCG ste AGGCGACGAAAGTCGTCGAGCATCCGGACATGTTTGTTCGCCATACGGAATACACGCTCG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATGACTTTGATTATCTTATTGAACTGAGAAATGACCCTGATGAGGTTATTACATATGAAC hal ACGATTTCGATTGCATAATCGAGCTGCGGAATGAAGAAGGAGAAGAAATTACATATGA.. ste ATGATTTTGATTATATTATTGAGCTGCGCCATGAACCGGACGAAGATATTTCCTACGAAG -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATGCCGAGGAACCCCAAATGTTTGATCAATCCGGGTTTTCAAGCTTTGATTTTTAA---- hal ...........................AATCTGGATTCTCTTCTTTCGATATTAGT---- ste CGATTGACCGCCCGTCATTGTTGGGCGATGACGGGTTTTCCGAATTTGGGTTTTAATTTA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ----AA-TTGGAAGGTGTTTGTTGT-GACTGAACTAGGAATCCGGCTCAAAGAAGCCAGA hal ----TAGTTGGTAGGTGTTAAAAGT-GTCAGAATTAGG....CTGCGGAATGAAGAAGGA ste AAAAAA-GTGGAAGGTGTTGGCCGTTGACGGAACTAGGAAAACGTTTGCGGGAAGCACGG -60 -50 -40 -30 -20 sub GAGGAAAAAGCA hal GAAGAAA..... ste GAAGAAAAA... -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...