Similar regions between promoters of ymxH

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCAAATGAAGGGAAGCTTAATGCTGAGCTTAGAAAGCACAAACAGCAAAATGAGCCGAAA hal .........................AGCTTGGAAAGCACGAATAGCCGCATGAGTAGGAA ste ......................CTTATGTTGGAAGGAAAATATAGGTGAAT-ATCCTTGC -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGGAAAAAATGAACTGCTGCTCGGCAAACATAAAACATTAGATGAAATTATCAATGAATT hal TGGGAAAAATGAACTGTTATTAAAAAAACATCGTTCATTGGATGAAATGATCGAACAGAT ste AGGAAAAAATG..............................AGGAAAATATAGGTGAAT. -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAACGCCGTGAACTTAGAGCGTGTTAATGGCCTTGCCAGACAATTGTTTACCGAAGACTA hal TAATGCAGT................................................... ste ......................GTGAATATCCTTGCAGGAAAA................. -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]]]]]]]]] sub TGCATTAGCACTTATCAGCCCTTCCGGCAATATGCCGTCTTAAAAAGGAAAGCCTGCCCC hal ........CTCTTATCTGCTAGTCCGTCCATTT........................... ste ........CGCTCACCTTCTTTTCTGGCAAACTGC......................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 ]]]]]]]]]]]]]] sub ATAATGGAGCAGGCATTTTTTAATCCCTTTCATCATACATAGTACAAGGGGGTGACAGAC hal ........GCTGGTCTTTTTTTGTTCGTTTCCTCATACAT.................... ste ........GCAGTCATTTTTTCTGTTTTTGTTCCTTACATA................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...