Similar regions between promoters of ynbB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTGATTTTTACCGACCGCCGGAAGGGATCACATTATGGTCAGTGCGAAATTTGAGGACGA hal ............................................................ ste ........TTCCAACGGTAGAAAGGGTTCACATCATGATCAGCGCGCTTTCCGCCGCCGA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGCTGCAGCCTTTAAAGAAGCGATTCAGCGCTATTTGCGCCAAGAACTGTTAACGTCTTT hal ...............AGAAGACATTCAACGGT............................ ste CATTG...................TCAGCGCGCTTTCCGCCGCCGACATTGACCGGCT.. -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub TGAAGCACATGTGCCGGCAAGTGAAGGGAAGCTCCTTTCCAGAATCAAATCGGAAACGAT hal ......................GAAGGGAATAAGCTGGCCAAGCTACGGCGAGAAACGAT ste ....................GTGAAGGAAAATTGCTCGCTCGGTTAAAATCGGACACCAT -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub GGTAGACCGCT-TCTATTTTAATGAAGAAAATGAACAGTATGACATATCCGGCTATGTCC hal CAT-GACGGAAATGAAGTGGGACGAAGACCGGGAATGCTATCAAGTAAAAGGATATGTCC ste TTTGCACGAAT-GGCATTATAATGAACA.....................CCGCTATTTTC -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AAGAAGAGCAAAGTATCATCGGTGAATTAAAGAAGTATATGTAGGAAGGAAATATAAAGA hal A........AAACGATCATGACGGAAATGAAG............................ ste TTGAAGAG.................................................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub C hal . ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...