Similar regions between promoters of yndB

sub CCTCCTGTTTTAGAAAATGGCTCATTTACTATTAAAACAAAAATCGCAAAATAAATTGGC hal ...................GCTCATTTACGA..........AATCGGACATTGATTTGTC ste ......................CATTTGATTTTAACACCAAAA................. -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub TGAACAGGAATCCCAGTTCAAACATAACAGTTGCGGCTGCAAACAAGAATGAACGAAATG hal TG...................................TGCAAACAAAGAGGA........ ste ..............AGTACAAACA.......................AATCAATGGAAAG -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub ACAACATACACCTCTCTCTCTTTTTCGCGCATGCAGAATTCTCCCATTCACAGATCAGAC hal ........CACATCTCTC.......................................... ste AGTACAAACA............................................TCACAC -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TGGCGACTGACACGCTGTTCAACAGCAGCTCTAGCATAAATAATGCACGCTATGGACATG hal ...................................................ATGGACATG ste CGCGCAATGGAACAGTGTTCCCCA--AACTGTATAATAAAGAAA--AGCCTAAGCTGGCA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ATCTTATTAGTTATTATATGATTGAATTGAAAAAACATCATATGTC-AAGAGGTAAACGA hal ...........................TGCAAACAAAGAGGATGTCCAAGAAGTGATCGA ste ATGTACGTCCGTATTCTCTTAATCAATGGAAAGA.......................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub A hal . ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...