Similar regions between promoters of yneE

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGGATGGGGCAAATACACGGGGCTTGAAGGTGACGTTCTCGGCATAGACCGATTCGGTGC hal ......................CATGAAGGGGACGT........................ ste .GGATGGGGCA............................................GGGGC -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATCTGCTCCTGGTGAAACCATCATTAACGAATACGGCTTCTCAGTTCCGAACGTAGTGAA hal ..........................AAGAGTTTGGCTTTACTGTTCAACATGTAGTTGC ste AGCTTGTTTTTGTGAAA..........................GTTGACAACGTCGTCCG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub TCGAGTTAAGGCATTAATCAATAAGTAAGCTTTTGAAAGAGGATGAGTCAAATCATCCTC hal TCGTGCGAAGGCACTCCTTGAAAACAAA................................ ste CCGCACAAAAGCGCTGCTCGGCAAGTAACC...............AGACATATTTTTCCC -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TTTTTCTTGTTTATCCGACAAAAATAGTATTGGCTGTTTAACAGTAATAGACAATTCTTT hal .............TTCGACAAAAAAAGTGTTCTCT......................... ste CTTTCCTTTTCTATAATAGAAAA.....................TAATAGACATATTTTT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CTTTTCTTCTTTTGTATAATAGAGAGCAAATGAAATGCTGCTGGAAAAGGGGATGAAAAG hal ............................................................ ste CCCCTTTCCTTTTCTATAATAGAAAATAGATTGAA-----CAGAAATGGGGGATG..... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...