Similar regions between promoters of yneP

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ACAATTGAAAATATAGAAGAAGCAGAAGCATCAATGGAGTTTGCTTCAGGAGAAGATAAA hal ..AATCACAGAAATAGAAGAAG....................GCTTCAAGCGATGATTGA ste ......GAAATCCGAGACGAAGCAGCTGCA.CGATGCAGTTTGCGTCGCCGGAGGAGCAG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CAGCGTATCAAAGAAAAAAATGCAAGGCGCGAACAGAGCATTGAAGCGTTTCGTAATGAA hal C----TATCACAGCGAACAAT....................................... ste GAGAAGATCCGTGCGAAAAACCGCCGCCGCGAAGAAGCGATCGCTGCGATGCGCGCGGAA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]]]] sub ATACAGGACGAATCTGCAGCGAGACAAAACGGATACCGTTCTTAAAAAACCAG------- hal ...CTGGATGAAGAAGCAAGACGTCAAGTTGGACAAC-TTCTTCCTGAATCAG------- ste ATCCGAGACGAAGCAGCTGCACGGGAACACGGCTACCAGT--AAACGAAGCAGCCCTCAT -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]]]]]]] sub ------GGAAACCTGGTTTTTTTCTTTCTGATTTGATT--------------ATGGTAAA hal ------GCCATCC............................................... ste GCGGGGGGCGGCTTCGTTTTTTTGTCTACCGCTTGAGCGAGCCGACGGGCGAATGGTAAC -120 -110 -100 -90 sub ATGGGGCTAAATTGACGTTAA-----GGGAGCAGAGTAATCTTGCATGTATCAAAAAAAG hal AAGGGATTTTATAGAAGAGAA-----GGGAGGCGA.............TACGAATCACAG ste ATAGAAGAGGAGGCCCGGTAAAAAATGGAGGGAGAACGAACGTGAAAGTGGCAGAAAAAC -80 -70 -60 -50 -40 sub AAATAGAAGTGCGTTATGCAGAAACAGATCAA hal AAATAGAAG....................... ste AAATTGAAGTGCGTTATGCGGAAACAGACCAA -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...