Similar regions between promoters of yngG

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CATTTAAAGAAGGGGATGTCACGACTGACTTTTTGAAACAGCACCTATAAAGGA-----G hal ..TTTCAAGCAGGAGAAGCAACAACGGCATTTGTAACCAATCATCTTAAAGTGAAAACAG ste ...TAAAATTAGAGGATGGAACAGATTGCTTGTT.......................... -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub GCAGTTGTC-A-TGACGGTTAGCATACAAA------TGGCAGGAAACCTGTGGAAAGTCC hal GGAGGAATCCA-TAATGGCAAAAATCGAAACCAATATGGCAGGTAACGTATGGAAAATAC ste ....TTGTC-AATGACATTCAGTATAAAGA.............................. -240 -230 -220 -210 -200 sub ACGTCAAAGCCGGCGACCAAATCGAAAAGGGCCAGGAGGTAGCCATTTTGGAATCGATGA hal TTGTGAAAGAGGGAGATCAAGTAGAGGCAGGGCAAGAAGTGGCCATTCTTGAGTCGATGA ste .................................AAGAGAGAGAGATGTTGTTGCCGGTAA -190 -180 -170 -160 -150 -140 sub AAATGGAAATCCCGATCGTTGCAGATAGAAGCGGAATCGTAAAAGAAGTCAAAAAAAAGG hal AAATGGAGATTCCCGTGGAAGCTGCGAGCGGAGGAACAGTAAAAAGCGTATTAAAGCAAG ste AATTAGA................................TGAAAGAATT---AAAAGATG -130 -120 -110 -100 -90 -80 sub AAGGCGACTTTGTAAATGAAGGAGACGTACTGCTCGAACTGAGCAATTCCACTCAATAAT hal AAGGAGAATTTATCGATGAGGGGGAAGCCCTCC........................... ste AAGGGGTGATT-TAAAT........................................... -70 -60 -50 -40 -30 -20 sub TTGGAGGAAGACC hal ............. ste ............. -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...