Similar regions between promoters of yoaI

sub AATTCATTGACCGATTGAATAAACTAGAAAACGAAATATGGTATGATGGCGAAAAAATAA hal ............................................................ ste ......TCGAACGCGTTGACAATCTTCAGTCCAATGTATGGATCAACGGCGAGCGGGTCG -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub AGGGTAACATTTTG-AGCATCCTGCATTTAAAGGGATAATCAAACAAAAAGCTCACTTTA hal .......................GCAGCTAGAGCTAGCATCAAACGAA.ACCTCCCTTAA ste TGGGAAAATTGTCGGAGCACCCGGCCTT.......................CTGACTATA -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub TGAATTGCAAACAAAGGATGAGT-TAATACATGAAATGACTTATTGCCTTCCTGGAGATC hal CGAAGCGCATATATTGAAAGAGACTCTTACATCAA......................... ste TGAA........................................................ -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub ATAATCGAATCGGCCTTTCCTATCTCCAGCCTAAAACAAAAAATGATTTGAAAAAAAGAA hal ...................CTAGAGCTAGCATCAAACGAAGGAAGATTCGAAATAGATCA ste ..........CGGCGCAGCGTTTTTGCGGCCGGCGACAAAAGAAGATCTCGAACACCGGC -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GGACCATGATTGAACATTGGGCTAGACATACTCATGGAATGATGGGGAGAAGTCCGGATT hal G.................................TGGTTTGACGAATATAAGTACGCTTC ste GCCTGGCGTTTCAGGAATGGGCGCGCTTGACGGCAGGAATGATGGGGCGCTCTCCTGACT -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AC hal AC ste A. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...