Similar regions between promoters of yoaT

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTTTCAGAGAGAGTTGGCATCACCATGGCTAATCTTTCGATATTAAAAAACGGAAAAGCA hal ..............................AGTCTTTTGAGCTTGTAAAA.........A ste CTGTCGGAGAGAGTCGGGATCACGATGGCGAATTTGTCGATCTTGAAAAACGGGAAGGCG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>> >>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAGGCTATTC-GATTATCAA-CTTTAGAAGCGATTTGCAAGGCTTTAGAATGTCAGCCCG hal AAAGCTATGCTGATGAACAATCAATAGAAGC............................. ste AAGGCGATCC-GTTTCTCGA-CGCTCGAAGCCATTTGCAAGGCGCTCGATTGCCAGCCCG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGGATATATTGGAATACCGAAGTGATGAAGACACAGGATTCGTAAAGAAAAAATATGAAG hal ...............ACCGAAGAATTAGACACACA........AAAGAAGACTTACGAAA ste GGGACATTTTGGAGTATCGAAGTGATGAAG.............................. -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>> sub GATCAACAGAAAAATAAAGTGATTGGCGGTGAGCTTATGGACATAAACTTAT-ATCCATC hal GATCGAGGAAGAGATAAAAAGCTATGCTGATGAACAATCAATAGAAGCTTTGGATCAATC ste GATCTTGAAAAACGGGAAGGCGAAGGCGATCCGTTTCTCGAC.................. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TAGCTGCTATACTAAGCGTCCCTTTCATACACGAAGAACACAACTATGGAGGAGGCATAC hal TA.......................................................... ste ..........................................AGTAGGGAGGAGAC.... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub ATC hal ... ste ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...