Similar regions between promoters of yojG

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AACTGGCTATTTCTCTGCAAATCAGCGAAAAACCGTTCACAGTTTAAAGAAAAGGGTGAA hal ......CTTTTTTTCTGC..AGCACGGAAAAATCGTT....................... ste AATTGGCCGTGGCTCTCGAACTAAGCAACGAACCGTTT---GTGTAAGGAGG-GAGTTCC -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub TAATAATGAAAGAACATGTACTAGTAATCCTGCCTCACCCTGATGATGAATCATATGGAG hal .......................................................TGGAT ste GTTGAATGAACGA-CATGTGCTCATTGTTTTTCCCCACCCGGACGATGAAGCGTTCGGCG -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub TGGCAGGCCTCATTGCCTTAAACAGAAAAAAAGACATTCCCGTTACGTATGCCTGCGCCA hal ACGCAAGGCCGACTTCTTTTAGCAG................................... ste TGTCGGGAACGATTGCCGAGCATGCGCAAAACGGCACGCCGGTGACATACGTTTGCTTGA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub CTTTAGGTGAAATGGGCAGAAATATGG-CGATCCATTTTTCGCGAATCGGGAAACGTTGC hal .............GTGTAGGATTAAAG-CTTTCCAT.............GGGAAGCTTGC ste CGCTCGGAGAAATGGGGCGCAATATGGGCGTGCCTCCGTTTGCCAACCGCGAAACGCTTC -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CGCTGCTAAGAAAACAAGAGCTCATCAACGCTTGCAAAGAAATGGATATCAATGACTTCG hal CGTTGCCCTTGAAATAAG.....ATTAACCCATGCC--GAATTGGATA............ ste CACACATCCGCAAGCAAGAACTGGAGGAAGCATGC..AGAAATGGGGCGCAAT....... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub G hal . ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...