Similar regions between promoters of ypbF

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>> sub GGCTGCTTCCTCTTCCCAATCAACAGTACAACAGC--AAGAACAGCCAGC--TGAGCCAG hal ............................................................ ste .............TCTCATTAAAAAGGAAAACGGCCTATCGACCGGCCGCCTTCAGCCGG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTCAAAATGTGCCGAATCGCGTTGTCAAGCA-CACCGTCCAAAAGAAAGAAACGCTATAC hal ...AAAAGCTGCCTTCTCGGCTTGACGTGCATCGCCGT.CTAAAGGCAGAAACG...... ste GGCAAACGCTGC-GCATCCCGCT.TCACCCA-TGTCGTCGCAGCCAATGAGACGCTCTAC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGCATTTCCATGAAGTATTATAAAAGCCGGACAGGAGAAGAAAAAATTCGAGCATATAAT hal ...............TGTTATAAAAG.........AGAAGAAAAA............... ste AGCATCGCCATGAAATATTA.ACAAGGGGGAGAGGAGATG.................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CATCTGAATGGAAATGATGTTTACACCGGACAAGTTTTGGACATCCCTTTAATGGATGAA hal ............................................................ ste ......................AAACGGGACAAG.......................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 >>> sub TAGGGTATTATTTTTATTTTACGTTCATATATTGTAGCAATGAAAATGGACAAGGTGTGA hal .................TCTTCGTTCATATATCAGAT-AATGAAGGGGGAC......... ste .........................CATATGATGGACAATAGAAACGGGACAAGGGG... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AGCGT hal ..... ste ..... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...