Similar regions between promoters of ypbS

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTACGAAAATCACAGAGGCATGGATAAAAAATGAAGAAGAAAGCCTGATATCTCATTACA hal ...CGAAAATGAGAGCGAC....................AAGGCCAAAAAGACCATTACA ste ....................TTGATGGAAAAAGAAGCAGGAA.............TTGCC -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTGCTCACCTCAGACGCTTACAGGAAG-ATATGGGTGAAAAAGCAATCGCGCAAATAACG hal CT.........AGACCATTACACTTACTATCAGAGCGAAAATGAGAGCGACCACA..... ste GTGCTCTCCGCA.......................................CCACTACCG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GATCAAAAAGAGACATATTTAAGAGGATATGCGGAAGGGGAACATGCGAAAGAGATTGAA hal .......AAAAGACATAAATATG.......................CAAAAGACATAAAT ste TATAGAAAAGCGA............................................GCA -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATGGCGTATCAGGCGTGCATCTCCTGGAAAAATTCAGACAATACAATAAAAATGTAAAAT hal ATGTCCT..................GGAAAAATT...........ATAAATATGTCCTCC ste ACGGCGGATCATGAGGCGCTCGCCCGCA................................ -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TCAGT-TGGCT--TGTATTTCAAGTCATGATAGACTAAATAGAAAAAAGCGAGATGAACG hal TCAGCCTGGTTATTTTCTTTTAATCCAACATTGCCAAAGGCCAAAAA............. ste .......................................TATAGAAAAGCGAGCCGA... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub ATTA hal .... ste .... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...