Similar regions between promoters of ypdA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGGGTTCAGAATAACCAAGGCTTCTACTGGAGTGAAGAAGAGGTAGAAGAAAAATTAGAA hal .GGGTGCAAAACAACCAAGGGTATTATTGGACGGAAGAAGAGGTGGAAGGAAAGTTAGAA ste TGGGTGCAAAACAACCAAGGTTACTATTGGACGGAAGAAGAAGTGGAACAGCGGCTTGAA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAAATGATGGTCAAATCATTTAACAATATTTACGAAATGGCTAACAACCGAAGAATTGAC hal GCTGTTATGGTTCACGCTTTTGATAACATCTATAAGCTGGCGAAAGGACGGAAGGTGGAT ste AAAGTGATGGTCAAAGCGTTCAACAACGTGTATGAAATGGCGCAGACGCGCCGCGTCGAC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATGAGGCTCGCTGCATATATGGTCGGCGTTCGCAAAATGGCTGAAGCTTCGCGTTTTAGA hal ATGCGTCTAGCAGCGTATATGGTCGGCGTAAGGAAAATGGCCGAAGCATCTCGCTTCCGT ste ATGCGCCTTGCCGCCTACATGGTCGGCGTCCGCAAAATGGCGGAAGCGTGCCGGTTCCGC -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>> ]]]]]]]]]]] sub GGCTGGATATAAGTTGATGA----------TTTGCATAAAAATAAAAAATCTCCTATGAT hal GGCTGGGTATAA................................................ ste GGCTGGGTGTGAGGCGAGCAAGCGCCGATGTTTGCAAGCTTTGGTGAAATCCCCTATCAT -120 -110 -100 -90 -80 ]]]]]]]]]]] sub AAAATAGGAGATTTTTTTATTCGGAAATAGAAAATATGAAGTGAAATGCCAATCGCAGGA hal ...ATAGGGGGTTGTTTCATT....................................... ste AAGATAGGGGATTTTTTGCTTC..........AAGAAGAAGTGGAA.............. -70 -60 -50 -40 -30 -20 sub GTTGACAGAA hal .......... ste .......... -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...