Similar regions between promoters of ypeP

sub TTGAAAATAGAAGCAAAAGGAACGGGATCCGTCTCATTTTTTAGCGAAGACTGGCTGACA hal .....AACAGAAGAAAA.................CATTTACAAGCGGGGAC........A ste ...ATACTATAAGCAAAACGATC..................................... -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub GCACAGCAGG-CACGTACGTTCGCCAGAGAACTTGGCCGTTTTCCATACATGAAGGAGCT hal GCACTCCAAGTCGCTGACGATCTGGAGCGAACGGGGC....................GTT ste ...........................................................T -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub AGAGTTCGAAGACGAGAAAGGCGGCAGCTGGACGCT-GAAGGAATTGGAAAAGCTGACAG hal AACGTTCCGAGATCATAAAGGGGTGACCTGGTCAAAAGAAAGAGCTACTCCGTTTAACAG ste GGAGTTCGTCGATCGAAACGGCACGGTGTGGTCAAA-AAAAGAGCTGCAAAAGCTGCTTG -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub AGGAGCTTGCTCAAGAGCCTGATGACATTACTGTTTATTTTGACGGCAGTTTCGATAAAG hal AAGAAAAGTCGACCACCGCTCATAACATTCGTTGTTACTGTGATGGTGGTTATAATCGTG ste AGGAGATCGCTGGCGAGCCGCATGAGATCGTTGTGTATTTCGACGGCGGCTTTGACCATG -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AGAGCGAACTGGCCGGTCTCGGGATCGTCATCTATTATTCATTGGGAGGAACCCGGCATC hal AGACCG...................................................... ste AGACGTCCCAAGGCGGCGCCGGCGCGGTCGTATACTAT...................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GC hal .. ste .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...