Similar regions between promoters of ypfA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGCAAAGTCTAAATTAAATAAAAATGTACAAGTGAGAGAAACAAGGCTCGCTTTGATTAC hal ........................TTTAGAGGTGATGGAAGATCACATCGCACTCATTCA ste .......................................................ATTAT -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAATGAACTAGGTCAAGAAGTGTTATGCTACGAAATGCTTGGGACAATTGAAAATGACAC hal AAATGATCTCGGGGAAGAAGTGCTTTGTTATGAGTTTTTCGGGGTCATCAATGACGAAAC ste GAACGATTTGCAAAAACCGGTGCTTTGCTATGAGTTTTTAGGAACGCTTGGCGATGAAAC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATTCAGAATGTATATCAATGCCAAAGACGGATCGGAAGAAAAGGTTGAAAAACTAAAAAA hal GTATCGAATTTACATTAATGCGGAAGATGGAGAAGAAGAAAAAGTGGAAAAAATGCAGGA ste GTATCAACTGTTCATTAACGCCGCAACCGGCCTTGAAGAAAAAGTCGAGAAGCTCGAAAG -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]]]]] ]]]]]]]]]]]]]]] sub TGCAGAACCTATATATAAAGACCTATAAAAACAGGAGGAAA----GGACTAAATGTCTTT hal GGCCGAGCCTGTATATGATTTTGATTAAGA--AGAAGGGGA----GCTCTCCTTCT-TCT ste CGTGGAGCCGAATTACAGA----TGAAAACAAGGGAGGAAAAGCTGGGGCTGTCGGCTTT -120 -110 -100 -90 -80 -70 ]]] sub TCCTTTTTTTCATTACGTGCTTTAATAAAAACGTGAGTATATTGAATGCGAAAGAGTGAA hal TTTTTTTTCGCCCATCGTGTCATAATATAGGAGTAAGGA...TTAATGCGGAAGATGGA. ste TCCTCTTTTT.....CGGCCTTGAAGAAAAAGTCGAGAAGCTCGAAAGCG.......... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GTCA hal .... ste .... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...