Similar regions between promoters of ypgR

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGATGCGATTGGTGCTGTCGGCATTGCGAGAGCTTTCATGTTTGCGGGCGCAAAAGGGCA hal ............................................................ ste ..........GGCGCCGGGGGCATTGGGA.........TGTTTGCGAAAGTGGATGTGAA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGGCCTTTATGGAGATGA-GCAAAGC--GCCTACGCTCATTTTTTTCATAAGCTGCTGCG hal ..GCATTTATGGAGATCATGCAAGGATTGTCAACGCTCTTGT.................. ste TGGC.........GATGT-GAATGGC--GATAACGCCCAT....TTGAAAAGCTGCTG.. -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>> sub GCTGAAAGATATGATGAATACAGACACTGCACGGGAACTGGCAGAAGAAAGACA-CAATT hal .........TCTGACGATTAACGTCACAGGTCGTGA........................ ste ...............................CGGGGAC-GGAAGAGGAAATTGAGCAATT -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTATGCTTCAATTTGTCCGCCAATTAGAAAAAGACATACCCGGGATTGATGCCGAAACGT hal ................CCGCTATTCAGATAGAG..........GATTAACGTC-ACAGGT ste TT....................................CCGGGGACGGAAGAGGAAA... -120 -110 -100 -90 -80 -70 >>>>> sub CGTAATAGAAGGCTTGGAGCGACTATGATAGAATAAGTCACAGATATGCTATAGGAGGAC hal CGTGAGGGAAG........CGATTTTGTTAGATGAAGGGAC................... ste ............................................................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GATC hal .... ste .... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...