Similar regions between promoters of yphC

sub CGAAATCGGGTTGCAGGGGGAGCACCTGTCTTTTTTTGCAATGACCAAAAGGAGATGGAG hal ...........TTCATGGTGAGCAGCTTCCTTAT.......................GTG ste ....................................................AAATGGAA -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub CTTTTCGCTAAAAATCTTGAGGCGATCCTTGATGGAATAGCTCACAGAATCGGAGATGAC hal CTATTCGCGTGAAAACATG..GCAAGCCTTGATG............GAATGAGCTAGTAC ste CAGATCGCCGCGAATTTAGAGGCGATTTTGGATGGCATCGCCCATGAATTGAGCGAGGGG -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub GTG-TATTTGATCGTGAAACATTTTTAAGAATAGTTGTGATCCCAGTAAAAACTGATATA hal GTGCTATTCG--CGTGAAA.................................CTAGTAAA ste CTT-CTTATTATCGTCAAACATT..............................TGATAAA -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub ATAAATGAGTTAAGCCCTTCCTCTGAAGGGTTTCTTTTCATAAAAGTGAATGAAATGATT hal ATGAATGAGCTA.................GTTCGTTTACATAGAAG.............. ste ATAAAGCAGTTGTAGCCTACC...GAGGGGCTTCTTATTAT................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TTAATAACCGGTTGAAAATTTATGTAAAAATGAAAGCGGCTGGATTGAAAGGAAGGGTAC hal .............GAGAAGTTCTAGTAAAATGAATGAG...................... ste ..................TTTTTGATAAAAT-AAAGCAGTTGTA................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub T hal . ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...