Similar regions between promoters of ypiB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGCATATACTGAATTAGAGCAATACGAGGAAGCAAAACAATCCTTTGAGGCTGCCTATCT hal CGGATTTA-TGAATTGGAGCTTCAAGGGGAAAATTAAAAAAAGTTAGAGG....CTCTGT ste .........TGCATTAAATCATTACGGCGAGGCATATAATTTCTTTAAGGATGCATTAAA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TCATTACCGGGAGGATAGAGATTTCTTATATGAATACGCAAGCTTCCTATTAGAAGAAGG hal TGCCTTCAGTGAAGACCCTGACTTTTTAGAGGAATATGGGGATTTCTTGCTCGAGTATGG ste TCATTACGGCGAGGCATATAATTTCTTTAAGCACAATGTCGAGTTCCTCGAAGAGTACGG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TCTTCAAAAAGAAGCGCTGCCGCTTTTGAAAAAGGTTCTTGAAATGGACGGAGCCAATGA hal .........................TTAAAAAAAGTTAGAGGTATTTTCGTCGCCGAAGC ste .....................................CTTGAGATGTACG....CAATGT -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>> >>>>>>>> >>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGAG---CTTGAAGA--AACGAT-TTTGCGAATCGAGGATGAATTTTCTAGATAAGCAGG hal CGA......TAAAGG--AACGGA-TTTATGAATTG......................... ste CGAGTTCCTCGAAGAGTACGGATATTTTCTCATCGAGGAAGGA................. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AATATTAACCATTCATGTGGAACATATAAGTATATAGATTATACGAACGATAGAGGAGGG hal ............................................................ ste .................................................ATCGAGGAAGG -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AATTAC hal ...... ste AAAT.. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...