Similar regions between promoters of ypiF

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATCCAGCTTAATTTCCGTTCGGCTTACAGCTCACCTGAATATGCGGCGGTGCTGGAGTCC hal ............................................................ ste ...............................CGCCGCAATATGTCGCTGTGCTTGAGGAA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AACCCGCATATTCCGAAAAACCTTTTTGAGAATAAAA--AAGATCAGGGATTGGCGGAAC hal ......................TTTTTGAAAATATAGTGAAGATC............... ste AACCCGTATGCGCCGAAGCAGGCGCAAGTGAGCGAAA--ACGACCAGCGCCTCGCCGAGC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGATTTTAGAGCACGCTATTTCCACATTCCAAAGAGAAAAATTATTAAAAGACATTGACG hal ...............CAATTGCAACATTTAAGACAACACTCTGATTAAAGG..ATCGATG ste AGTTTTTGGAACGCTCCATTTACGAATTCCGGCGCGGGCGGCTCATGAAGCTGATCGATG -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ACGCGTTAGATCGTCATGATAAAGAGGCATTTGAACAATTATCGCGCCAATTAAATCAGC hal AAGCGTTGGATGCGCGGGATAAAGAGACGTT....CAACAATTGCAACATTTAAGACAAC ste AGGCGCTTGACCGCCATGATGAAGAGGCGTT............................. -120 -110 -100 -90 -80 -70 >>>>>>>> sub TCACATAATATGACCAGCCTTGCAGTGAATTGCAAGGCTTGTTGCCGTAAAGGGGGAGAA hal ACTCTGATTA.................................................. ste ......AAAACGACCAGC...............AAACCTTGCCGCCGGCAAGG....... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub CG hal .. ste .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...