Similar regions between promoters of ypjA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGGGCCTTCATTGGTTGACAGCGGGCTGAAACCGGATGAAATCAAAAAAATCGCTGTAGA hal .GGTCCTAACTTAATCGAAAGTGAAAAGACCGTCGACGAAATTAAAGAGGTCATTATTAA ste .GGTCCGTCGCTCATCGGCACCGGCTTGAAACCGGAAGAAATCGCGAAAATCGCGAGAGA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGGGAAAGGCAAAATGCCGGCGGGTGTGTTCAAAGGAAATGATAAGCAGCTCGAAGAACT hal CGGTCAAGGTGACATGCCTGGAGGAATGTTCGAAGGAACAGACGAAGAACTCCAGATTCT ste AGGGAAAGGCAACATGCCGCCCGGCGTCTTTAAGGGCACGGATGAAGAGTTGAAAAAACT -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGCAAAATTTATTTCTGAAACAACCGCAAAATAACGTATTGTGAATTGTCAAATGGAAGG hal TGCAGAGTATAT................................................ ste GTCCGAATTCATCGCCGGACTGAAAGCGGAATAA.......................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]]]]]]] ] ]]]]]] sub ATATACTTTTATTATCAAAAGCTGACCCGG-C---GTCAGCTTTTTTATATGG-ACATAT hal .............ATGAAAAGCTGACTGTCTC---GTCAGCTTTTTTCTTTTTCACATGT ste ................AAAAGCTGACTCGC-GTTAGTCAGCTTTTTT............. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TATTTTTACAGACTGAGAGTTGATTCGATGTGAAATGGTTTCAATATGTATTAGGGCAGC hal TGTT........................................................ ste .......ACGGATGAAGAGTTGA..........AATCGTTTCGACACGAAAAAG...... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GGCCG hal ..... ste ..... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...