Similar regions between promoters of ypmA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGCGTTCTGCGGGAGACAAGGGAACGATTATTATATTGGACAGACGGATTAAAACCGCTG hal ...............ACAAGGGA................ACAGACGGAGCAA........ ste ......................................GTCAGGCGGCAAAAAACCCC.. -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GTTACGGCCGGCTGTTTCTTGATGCCTTGCCGACAACCTCAGTATCCGAAATGACTGACA hal ..TAGGGCTGCGTGTATGTCATTGGTTAGCTTACAA--TTAGTAT............... ste .......................GCCTTGCCG............................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub GCGAGCTTGAAGCTTATGTTGCAGGGGAAAAAGAATAAAAGCCGCATAAAGCGGCTTTTG hal ...................TGAATGAGTACAAGGATAA...................... ste .................................AAAAAACCCCGCATGAAGCGG..TTGG -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub CGGTGTGGGAGTAGGATGGTGTTTTATTTAAAAGCGGATTTCCCGCTCTGTGATACTAGT hal ............................................................ ste CGTTGACGGTGTAGGCGGGCAAATTTGTTA...........CCTTCGCTGTATTTGTATT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ATGGCGTGTCCTGAAATGGAGTATGACTAACAATATTTGTTCAA-ACTGGAGGATGAAAA hal ........................GAGCAACCATTTGTGTACAA-A.............. ste GTTGCCGGAGCCGCCGGCGTGTATAAGTAACAAAATTTGCGCCGCACAGGAGGA...... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub A hal . ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...