Similar regions between promoters of yprA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CACATTAAAGAAGGGGATAAAGTGAAGGTCGGTGACCCGCTGATTACATGTGATTTGGAA hal ............................................................ ste .................TAGTGTGATGGTCGG.........GATACCATTTTTTTCAGAA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTAATAAAAGAAAAAGCGAGCAGCACAGTCATCCCAATCGTTATAATGAATGGTGAGGCT hal ...................................ATTCGCTAAAATAAAAGG-GAGG-T ste TCATTCAA....................TCATCCCA........................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GTAGGATCAATGGTATCGGCAGGCGAAAAGGCTGCTCGTAAAGGCGAATCAAAGCTCTTT hal GTAG............................TGCTAG-AAATGCAAACAAATATTCGCT ste .........................AAAATTTTGCTCGT..............GGTCTGT -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub ACAATAAAAGCGAAATAAGCAGGGCGTATGCCTTGCTTTTTTTATTCAACTGTATAAAAT hal AAAATAAAAGGGA..................CTTGCTTTTTT.................. ste AAAATAGAAACGA.......................................TAAAAATT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TTGCACCTAGCCATGCAAACAAATATTCGGTAAACTGTACTTGACAAAGAGGTGTAAAGA hal ......CTAGAAATGCAAACAAATATTCGCTAAAAT........................ ste TTGCTCGTTGC..........AATATTCAGAAAACGG....................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...