Similar regions between promoters of ypsC

}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} sub TGACGAAGTCTCACTAGAAATGGTGAGAGTGGAACGCGGTAAACCCCTCGAGCGAGAAAC hal ..................................................AGGGAGATAG ste .................AAATGATGGTAGGGGCAC..................GAGAAAC -300 -290 -280 -270 -260 -250 }}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} sub CCAAATTTTGGTAGGGGAACCTTCTTAACGGAATTCAACGGAGAGAAGGACAGA------ hal CTAAATTT.................................................... ste CCAAATGATGGTAGGGGCACCTTCCCGAAGGAAATGAACGGAGGGAAGGACAGGCGGCGT -240 -230 -220 -210 -200 -190 }}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} sub ATGCTTTCTGTAGATAGATGATTGCCGCCTGAGTACGAGGTGATGAGCCGTTTGCAGTAC hal ............GAAAGATGAT..CCACCGGAGTACGAGGTTCATCACCGTTTGTAGTAC ste ACGCTGCCTGTAGATAGATGATTACCGCCGGAGTACGAGGCGAA-AGCCGCTTGCAGTAC -180 -170 -160 -150 -140 -130 }}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} }}}}}}} sub GATGGAACAAAACATGGCTTACAGAACGTTAG-ACCACTTACATTTAAAATGATGAAAAC hal GAAGGAACAGAACATGGCTTATCGAACG.................TGAGATGACTAAGAT ste GAAGGTACAGAACATGGCTTACAGAACATGATTAACGCGGTGATTGGAATCGTGGGA--- -120 -110 -100 -90 -80 -70 ]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]] sub AAGCTCTCCCGTAT-AAGGAGAGCTTTTATCTTGAAAAGAGAAAAGTTTTAAAAGACAGG hal AAGC...........AAGGAAACCTTGTCTCTTTACTCACAAAGAAGCTTAAAAGA.... ste AAGCCCTCCTGCAGGAAGGAGGGCTTT................................. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GTGATACG hal ........ ste ........ -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...