Similar regions between promoters of ypwA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GTGCCATATGCATTAGCGGAAGCGAATGCCTCATTTGCGCCAGTTGCTGAGTCGGCAACT hal ............................................................ ste .TTCCATTTTCGTCACCGACAGGGAA.........................TCCGCACGC -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCAATTATCGCGACAAGCGTTATTGTCACCTCGCTCTTAACCCCGCTGGCAACAGTGTGG hal .......................TGGAACATCTTTCATCACACCGACGGAAA........ ste GCGATGACCGCGGCA.............................GCCGACAGCGGTGAGG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GTAGATAAAAAAAT---CAAGCAGAAAAAGCGGAGAACACCTCCGCCAAAAAATCAAATG hal ....ATAAAGTAATGGACAACTTGGAAAGGTGGAAAACA...................TA ste GAAGA............CAAGCAGGAAAA........CGCCTTCGCCAAGGAGTC..... -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>> ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub ACGATCAACTGAATAAAAAGGCTGCCACAAAACATACCGGCAGCCTTTTATACAAACAAT hal ACGGTTAACTTCATTCAACGGCCTCCA................................. ste ....................GCTGGCAAGCAGGAAAATGGCACCTTGTTATGGAAATGAT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TTGACTTTCATACCCCCTTCCATTAGCCTGTAATGGAACGGCTAGAATAGGGAGGGAATG hal ....CTTTCATCACACC........GCCTGCTCTGTAACGGTTA................ ste ........................ACCTTGTTATGGAA...................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GAT hal ... ste ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...