Similar regions between promoters of yqeG

sub ACGCATACAATGATAAGTTGCATTCATCTGAGGTTGAAGTTATCTTTAATCTACCATGAA hal ............................................................ ste ....................CATACATATAATGGT-AGGTTACTTACAATGTACCATGAC -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub ATGCATATAAGAACAATCGTTCTGTTATCCACACCAAAAAGTGGATAACTTGTGAGTATC hal .......................................AGTGGATAACCTGTGAGTTAG ste TTGTGAGAGAGAACAACCGTTCTGTTATCCACAGAAAGCGGTGGATAACATGTGGAAAAC -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub GTGTTTATAATTTGTCTAAAGAGTGATGTAATAAGAGTGG----ATAGTGTGTGTAA-AT hal TTGTTTATA-TTTATCGAAAACCT----TAATATGTCTTGCCTCAAACCGTGTATAA-CT ste ATGTTTATAAAGTGTAGGAAGTGTGATGGCCAGCTTGTGT----ATAATGTGGGCAACAG -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TTATCCACACCTGGTGAAGAAACCCAATTTTTGTCGAAATTTTTTTGCTCAGTTTTTCTT hal TTATCCACAGGTGTTGAGATGGCAGAGTTTTTGTCGAAAATTTTTTGTTA---TTTTCTT ste TTATCCACAA--GATGGAGAGGCGCAAAATTTGTCGAAAGTTTTTT.............. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TAGGCGCAAGTTCGATTTTTTTCGACAATCATTTTGAAAGAAAGAAAAAGGGAAGGGTGC hal TTGAATGGAATGAGAGAGTGTGCAATATTCATGAAAAATAGTTGAAAAAGCGAAGGGT.. ste .......AAATTCGCTATGATGGGAAAAGCAAATGGAAAG.................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GGGTT hal ..... ste ..... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...