Similar regions between promoters of yqfC

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TATCCCTAACCGTATGGTACAGGCAAGACGGGAAGCGGAAGAAAGACGCAGGGAAACAGC hal ................................AAACAGAAGAAGGAAACA.......... ste ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAGAAACCTGAAAGGGCTGGAACGAGATCTTGCTGCTGCCAAACAAAAAACAGTATACAC hal ..................GGAAACAAATCTTGC........................... ste ..........AAAGTGATGGG-CGCGATCATGCCG......................... -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAAACAAAAAATGCTTCAGGTGAATAAAGACACCGTCGTACAGGGGATCGTTCTAGGAGA hal ...........TTCATCATTTGACAAAAGATGAAGCGATGAAGGCAGTCGTTTGGTCAGA ste .....AAAAAATG.....GGTGAAAAAA.........GAAGAGCGGATGGTTC....AGC -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGTGTTCGGACCTCCACGGGCGAAAAAACCTCACCGTACGATGCGCCCGGCCCGTAAAAA hal AGTTTTAGGCCAACCTCGTGCAAAACGCCCCCATCGATCGTT........CTCATAAAAA ste GGTGCTAGAACCCCC...GGTGAAAAAA................................ -120 -110 -100 -90 -80 -70 >>>> ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub TTAAAGTGTTAGAACCTCCTTTCAAATCATACACATGAGATGAAAGGGGGTTCTTTTTGT hal TGAAAG....................TCATAAAAATGAAAGGAGAGGGGGTTGGTT.... ste .....GTGCTAGAACCCCCTTTTGTCTCATACATATGAGATGAAAGGGGGTTCTTTTTG. -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...