Similar regions between promoters of yqfP

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAAAACCTCAGATGGGAACAAAAAATCAAAACCAA--AAAGTTCTTCTCTCCCAAAGAAA hal ................AAAAAACAAGCAGAGCGAACCAATGGCCTTCACATCCAA..... ste ..................CAACGAAACGAAACAAA--A...................... -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TCTAAAACAACTGACAATAAAGAACAAGAATTAAAAACATCTGCCCCGAAGAAAAAGGAA hal ..............................TTAAAAATATTAGC---GAAGAACAGGCA. ste ........................CAAGAAAAAGAAACACCGGCCGCCCCGAA....... -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCTGCCTCTCCTGCTCCGAAAAGAACATCAGGCAGTTC-AAAACCGAGATTATATATTTA hal ......................GAACGCCAGAAAGTTAGAAAAGCGAG............ ste ............................................................ -180 -170 -160 -150 -140 -130 > sub ACATTCTTTGATATCTTAAGTGAGATTGGCTATAATGAGATCAGAAGAATGCAAGAATAG hal ....................TCAGATTCTCCTTTATAATATGGGCTGAACGCCAGAA... ste ..ATTCTTTGTCTTCTCCCCGGTGCTCCGATATAATGGAAGGTGAACAA........... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AGCCGTTTGATTACGGCTTTTTATATTGCCTTTACTCACTTCAGTATTGGAGGACAACCG hal ............................................................ ste ............................................................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AAA hal ... ste ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...