Similar regions between promoters of yqfR

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub ACCTTGCTGCTGTGCTCCAAATGAAGGTCCTCGCATATTAGGCGGTCTTCTGCCCATCAT hal ..................AAATGAAAGT................................ ste ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub TCGCTGATTTGGCATGGGGCGGGGCGGTCCGGGCTGTGGGTAATTTCTCATTGGCTGCTG hal .................GGTGAGGTGGAACGGGCGG................GGCTGGTG ste ..........GGCAGGGGGCAGCG.................................... -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<<<<<<<< sub CGGTGAAAACATACTTGTACCTCCTTTCAGCTCTCTCTGCTATTAGAATATGCATGGGCT hal AGGTGGAA.......................TCGTTCTATGGTTACACTATGCATGG... ste .................................................ATGCATGG... -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub GCGGTATTTGCTTTACATAACTGAATAAAACAAACGCCTTGCAAACGTGGTGTTTTTAAG hal .....................TGGATAAAACAA........................... ste .CGGTATTTGATCGAC.....TGACCGAACCATACCGCTTCCAGAC.............. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CAAAATCGGGTATAATGTGATGATGGACACATAATGTGCCGCTTTAAGGAGCTGGGAAAA hal ......................ATGGTTGCATAATGTCCC.................... ste .............................................AACGAGATGGGAAA. -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...