Similar regions between promoters of yqfV

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGGGTATACGGACGAAGAAAAAGACGTAATTTACGCGGTTGTCACAAGGCTGGAAGTGAC hal ..............AAGAAAGAGAC.......ATGCGATTTGCAAAAGGGTTTAAG.... ste ........................CGTCATCGCAGCGGTTGTCA................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAAGCTCAAATCGATCGTGTTTGAAGTTGATCAAAATGCATTCATAACAATTATGAATAC hal .....TCTATTCCATTCTTTTTGGAG......ACAATCCCTTCATGATGATTGT...... ste ............................................................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TCATGAAACGAGAGGCGGAAAATTCAAAAACGCAATCCACTAGGCTTTCATTTACTTTTA hal ........................CACAAAAGAAAGAGACAATCCCTTCAT......... ste .....................................................ACATTGA -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub TTCATTTTATGGGTATAATTTTATCTGCAGTAAAGAAAATGGCTTGCTGGACAGACAGCT hal ....................TTATCGGCAAAAAAGCAGC-GACTTCGTGGGCACAAA... ste TCCATTTTTTGTTTAT.......................................CGGTT -120 -110 -100 -90 -80 -70 ]]]]] sub GCCATTTTCTTTTTCATACATGTGATACGTTCTTAAGCAAAGCGAAAAGGGGGACCCTTC hal ................................TTAAGCAAA................... ste GTCATTTTGCTTTTCGCAC........................GAAAAGGGGG....... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...