Similar regions between promoters of yqfX

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub ATTCATCCAATCCCAAAATTCTTCCTGGGTAATGTTTAACAGCTTTGTTAAATCATAATC hal .........ATACTAAAAATGTTCC..................TTTGTTAGGTCATAGTC ste ................ATTTCTTCCTCCGCCACGCCGTATAACGGCGCCAAATTGTATTG -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub CGTCATATCGTTTAATGAAATGGAAAGATTAAACGAACGGTTCAAATAAGGGACGAATGT hal AGTAATATCTTCCAATGTGAGTGTTTTTTGGAACTGTTCGTTCAAATAGGGGAGAAACGT ste CGTAATGTCGTTTAATGCGAGCTCTTTGCCGAATGCTTCGTTTAAATACGGAATGAACGT -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< < sub ATCCTGAGCCGTGATTGTGCCGTCAATATCTATTCCTAAGCGTAACA---TGCCCACACT hal CGCAGGATCGGTGACGGTCCCATCAATATCTAAACCGAATCGTTTTTGTTTTCTCACAGT ste GCTCGGACATGTCACCGTGCCGTCAATGTCGATGCCAAGCCGT................. -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub CCTTCAGT-TTCATCCCTTCAAGTGTAACATAAACAATTGACATTAACAGAAAAGTTTAG hal CATTTTGCGTTCACTCCTTTATGT.................................... ste .......T-TTCACCGCTTCA........AGAAAATATTCACACTGATAAAATA...... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CAAACATGAATCAGGCAAAATGGATCAAACTATAAAAGCTCCTTTAATAAAACAGAAGGG hal ........................TCATACTAAAAATGTTCCCCGAAACAGAAAGAGAGG ste ........................TCATACTAATAATGCTTCTTACTTTAGGAAAGCGAG -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GGAA hal G... ste GGAA -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...