Similar regions between promoters of yqgB

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<< sub GCGAATAATACTGCGGCAAAAACTGCCTCAACAAGCCAGAACATATAA-GAATACGGACT hal ...................AAAATACCTAGACC-GCCAAAAAACATAA............ ste ................CCAAAATTGCCACAA....CCGGCATATACAATGGAAATGGAGA -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub GAATGAAAATAAAAATCCGTACAATACAAATCCGGCAACAATAAATACTACGCTAGGAAT hal .......AATCCCAAATAGGAAAATACCTAGACCGCCAAAAAACATA............. ste AAAAGAAA...............ATACAAATC............................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub AACAGGATACACCAGCCCGATAAAGGCAATGATAAAAACCGCTGCAATCAACAGCCAATA hal .................................ACAAACCTCTACAAGCA.......... ste ...................ACAATGGAAATGGAGAAAA...................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 <<<<<<<<<<<< sub CAACATATCCATAGCTTCCATCCTCCCATTTTACTCTGTCTTCTTCATGTCTTCCTTGTA hal ........................................................TGCA ste ..............................................ATCTCCTCCTTTTG -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TTCACACGCATGCAACGATACAATAAGCAACATATATTAGTTTAGCTAGGAAGTGAAGAT hal TCCACAGTCTCTCATCCCTTCAAATAGAAACTAGTAT....................... ste TTC......................................................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub A hal . ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...