Similar regions between promoters of yqgH

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>> sub TGCTCTATCTATTGACGGTGTTAAACCTGAAGCGAAAAATGTAGCAACTGG---CGAGTA hal TTCTTTATCTATTG.....................AAAATAAAACAATTGTGTACGAGTA ste .................................GAAATATGTCGGAA............. -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TCCGATCTGGGCTTATCAACATTCTTATACAAAAGGTGAAGCGACAGGTTTAGCTAAAGA hal TAGGATGAGAGCTTGAAAAAGTTCTCAT............................AAGA ste ..................ACATTCTT............................TAAAGA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATTTCTTGATTATCTAAAGAGTGAAGACATTCAAAAAAGCATTGTTACTGACCAAGGCTA hal AGTTCAAGAGTATGTGAA................AAAGGCTTTGGTAATCACCGA..... ste ACAGCTTGA......AAACGTTGAAAGGATTGAAATAAGTTTCGTCA--GGCCGACG-TA -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CATTCCGGTTACTGATATGAAAGTGACACGTG-ATGCCAACGGGAAGCAAAGCTGATCTT hal ............................................................ ste CATTC......CTGAAAGAAAAACCACAAGTGTATGACTAC................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AATAAAAAGAGGAGTGCGGGGACAACCGTTTCTCCTCTTAACACATTCATAGGAGTGTAA hal ....ATAGGATGAGAGCTTGAAAAAG---TTCTCATCTTCTTGCTTGCATTTGATTAAGA ste ....................................CTTGAAACGTTGAAAGGATTGAAA -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AACA hal AAAA ste TA.. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...